Vatten, vatten bara vanligt vatten

Tur att det finns paraply!
Förberedelseklassen var på besök i Vattenparken