Elevdemokrati

I Ettan lämnar barnen önskemål om
aktiviteter på idrotten.