Kemi i åk 4

Så här kan en kemilektion se ut. Fast och flytande form.