Kramens dag hos förskoleklassen

Så här jobbade förskoleklassen med Kramens dag!