Arkeologer

3a och 3b har besökt en utgrävningsplats vid Lockarp. 

Eleverna fick gräva under ledning av duktiga 

museipedagoger ! Stor glädje när det hittades både 

flintaspetsar och små-små delar av "lerkruka?"

Jätteroligt och intressant!