Bildtexter

Klassen har skrivit enkla bildtexter till bilderna från 

utgrävningen i Lockarp - en utökning av det egna skrivandet!