Dubbelt - Hälften

Vi kan träna matematik utomhus
Eleverna letar efter dubbelt och hälften