Känsel

Förskoleklasserna har varit ute och 

utforskat sitt sinne: Känsel!