Lukta på Naturen

Förskoleklasserna har varit ute i parken och luktat.

Vi  använde vårt luktsinne!