Pinnar i skolan?

Pinnar i skolan?
Jämföra, hitta mönster och bygga. Ja!