Sinnet: Smak

Förskoleklasserna avslutade sitt arbetet med sinnena genom att göra ett smaktest.