Lekplatsen

Avslutningen för fritids för åk 1 blev en utflykt
till lekplatsen på Bellevue