Förskoleklassens aktiviteter vecka 36

Solrosor, El sistema och Föräldramöte
med Förskoleklasserna