Hinderbana

Vi har turen att kunna använda Temalekplatsen precis bakom Holmaskolan i undervisningen. Här har åk 1 Hinderbana.