Snäckor

Idag hade vi lektion med och om Trädgårdssnäckor i Introduktionsklassen.