Malmö Museum

FB:s upplevelse idag var ett besök på slottet ( Malmö museum) och en snabb visit i fängelsetornet. Vi blev utsläppta igen!