Repslagning

Årskurs 1 har varit på repslagning och lärt sig en hel del om rep. Vad rep är gjort av, hur man gör rep, vad man använder rep till och mycket mer.