Vikingapengar

Som en del i vårt vikingaarbete fick eleverna utforska gamla mynt från olika delar av världen och analysera kring vad vi kan utläsa av mynten, hur de kom till och var vikingarna reste och använde mynten till. Mycket spännande att få vara detektiv.