Ettornas Blogg

Årskurs 1 har nu en egen Blogg där
föräldrarna kan läsa Veckobrevet,
allt spännande som ska hända under skolveckan.
Adressen är: http://holmaskolan-09.blogspot.se/