Konstnärer i åk 4-6

Några exempel på våra kreativa
elevers bildarbete!