Lapplek

Tema kroppen i förskoleklass. Vi tränar
kroppsdelar och samarbete genom "lappleken".