Sagoläsning och skapande

FB:s aktiviteter fredag innan sportlovet: Sagoläsning med vår lärarstudent Aseel och "eget skapande" med Jenny. Kreativa och nöjda elever.