Förskoleklassen dokumenterar

FA har jobbat hårt med att dokumentera
alla sina aktiviteter. De har arbetat med geometri,
sagan om Snövit och vad de är bra på!