Kartkunskap

I årskurs 3 lär vi oss att förstå hur kartor är uppbyggda genom att bygga landskap och rita en karta av det.