Upplevelsebaserat lärande

Här kan du läsa om
Upplevelsebaserat lärande!
http://pedagog.malmo.se/2017/03/24/upplevelsebaserat-larande-ger-resultat/