Bokprat i förskoleklassen

Dagens bokprat i grupp Det här gillade eleverna
i FB - mycket aktivitet!