Bönorna växer

Bönorna växer så mycket att vi fick
plantera om dem i större krukor.