King out

Att kunna reglerna för King out är viktigt för att kunna få nya kamrater och känna sig som en del i vår skola. Introduktionsklassen kan nu vara med och leka på rasterna.