Malmöhus och Akvariet

Introduktionsklassen har varit på Malmöhus och Akvariet.
Allra bästa dagen var elevernas omdöme.