Stipendium

Holmaskolans rektor Ingrid Olsson har tagit emot ett stipendium för forskning av vår modell kring upplevelsebaserat lärande som vi har utvecklat på Holmaskolan.