"Skutta-Hare"

Efter att ha sjungit och lekt "Skutta-Hare" i Förskoleklassen ville eleverna göra egna harar. Vilka konstnärer vi fått till Holmaskolan. Fantastiska harar!