Hösten har kommit till Holmaskolan

Som en av skolans rastaktiviteter skapade eleverna fina höstkreationer med hjälp av löv.