Matematik i förskoleklass

I förskoleklass arbetar de med geometriska former.